Search for more Public Notices in your area
Traffic

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Cvnoor Bwrdeistref Sirol Conwv (Llwvbr Troed 18 Llanfihanaal Glvn Mvfvrt (Gwahardd Cerddwvr) 2017

Notice ID: NWA0453532

Notice effective from
24th January 2018 to 23rd February 2018

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Cvnoor Bwrdeistref Sirol Conwv (Llwvbr Troed 18 Llanfihanaal Glvn Mvfvrt (Gwahardd Cerddwvr) 2017
RHODDIR RHYBUDD y bydd y Gorchymyn uchod a wnaed gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar 30 Mehefin 2017, a oedd i ddod i ben ar 6 lonawr 2018, yn parhau i fod yn weithredol gyda chymeradwyaeth Gweinidogion Cymru tan ac yn cynnwys 6 Gorffennaf 2018. Y mae angen y Gorchymyn oherwydd peryglon tebygol i'r cyhoedd.
Effaith y Gorchymyn fydd gwahardd unrhyw gerddwr rhag mynd ar hyd yr adran honno o Iwybr troed 18 yng nghymuned Llanfihangel Glyn Myfyr gan ddechrau o'r B5105 yng nghyfeirnod grid SH: 9917 4932 gan fynd ymlaen i gyfeiriad y gogledd orllewin yn union gyferbyn & Thafarn y Crown, mae'r llwybr yn parhau i gyfeiriad y gogledd-orllewin tuag at Ben^y-Banc gan derfynu wrth ei gyffordd a llwybr troed 19 yng nghyfeirnod grid SH:. 9894 5027.
Dyddiedig: 24 lonawr 2018
Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 Conwv County Borough Council (Footpath 18 Llanfihanael Glvn Mvfvrl (Temporary Prohibition of Pedestrians) Order 2017
NOTICE is given that the above named Order made by the County Borough Council of Conwy on 30 June 2017 and which was due to expire on 6 January 2018, has been continued in force with the approval of the Welsh Ministers until and including 6 July 2018.
The Order is necessary for the reason of likelihood of danger to the public.
The effect of the Order is to prohibit any pedestrian from proceeding in that section of Footpath 18 in the Community of Llanfihangel Glyn Myfyr commencing at the B5105 at grid reference SH: 9917 4932 proceeding in a north westerly direction immediately adjacent to the Crown Inn, the path continues north westerly towards Pen-y-Banc to terminate at its junction with FP 19 at grid reference SH: 9894 5027
Dated 24 January 2018
Delyth E Jones
Head of Law and Governance
¦l^^v Bodlondeb, Conwy
^^v

Bodlondeb, Conwy
-.y^^S LL32 8DU
^^S

LL32 8DU
Conwy (01492) 574000

(01492) 574000
cyngor bwrdeistref sirol Cvf/Ref: CCBC-022250/H L

Cvf/Ref: CCBC-022250/H L
COUNTY BOROUGH COUNCIL wjj wb» w v^^^w w# ¦ ¦ ?

wjj wb» w v^^^w w# ¦ ¦ ?

Attachments

NWA0453532.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices