Search for more Public Notices in your area
Traffic

Glasfryn, Temporary Prohibtion of Through Traffic

Notice ID: WAR2435498

Notice effective from
15th June 2022 to 15th July 2022


Deddf Rheoli Traffig Ffyrdd 1984 Adran

14(1) Gorchvmvn Bwrdeistrel Sirol Conwv (Glasfrvn i Ddolwen. Dolwen) (Gwaharddiad Pros Pro ar Drafnidiaeth Drwodd/Parcioi 2022
RHOPPIR RHYBUDP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedl gwneud Gorchymyn i wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd na pharcio ar hyd y darn hwnnw o Glasfryn I Ddolwen, Dolwen o gyffordd Chweffordd i'r B5381 am tua 350m tua'r dwyrain. Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith i roi wyneb newydd ar y ffordd gerbydau.
Y llwybr amgen fydd y darn heb ei effeithio o'r B5381 (Glasfryn I Ddolwen), B5383 (Ffordd Dolwen a Ffordd Llanellan), A547 (Ffordd Conwy), B5113 (Kings Road/Kings Drive/Ffordd Pen y Bryn). Bydd y llwybr hwn yn gwelthredu yn groes gan ddefnyddlo Ffordd Lansdowne a Grosvenor Road o Kings Road I'r A547 Ffordd Conwy. Bydd y ffordd ar agor i 'r gwasanaethau brys yn ystod y gwaith.
Daw'r Gorchymyn I rym ar 20 Mehefin 2022 am jchafswm o 18 mis a bydd mewn grym pan fydd arwyddion traffig priodol wedi'u harddangos ar y safle cyn i'r gwaith ddechrau
Dyddiedig 15 Mehefin 2022
Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

Road Traffic Regulation Act 1984 Section

14(11 The County Borough of Conwv (Glasfrvn to Dolwen. Dolwen) (Temporary Prohibition of Through Traffic/Parking) Order 2022
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order which will prohibit vehicles from proceeding or parking along that length of Glasfryn to Dolwen, Dolwen from junction with Chweffordd to the B5381 for approximately 350m eastwards. The Order is necessary to facilitate carriageway resurfacing works.
The alternative route will be via the unaffected length of B5381 (Glasfryn to Dolwen), B5383 (Dolwen Road & Llanelian Road), A547 (Conway Road), B5113 (Kings Road/Kings Drive/Pen y Bryn Road). This route will operate in the reverse utilizing Lansdowne Road and Grosvenor Road from Kings Road to A547 Conway Road. Emergency access will be maintained.
The Order comes into effect on 20 June 2022 for a maximum period of 18 months and will be in force only when appropriate traffic signs are displayed on site in advance of works commencing.

Dated 15 June 2022
Rhun ap Gareth
Head of Law and Governance
Bodlondeb Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL
Cyf/Ref: CCBC-043153

Attachments

WAR2435498.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices