Search for more Public Notices in your area
Traffic

Llangwn, Temporary Prohibition of Pedestrians

Notice ID: BIR2386376

Notice effective from
20th April 2022 to 20th May 2022

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984
ADRAN 14(11 Gorchvmvn Cvnaor Bwrdeistref Sirol Conwv (Llwvbr Troed 12 Llanawml (Gwaharddiad Pros Pro ar Gerddwvrl 2022
RHODPIR RHYBUPP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn, a'i effaith yw gwahardd unrhyw gerddwr rhag mynd ar hyd y darn hwnnw o Iwybr troed cyhoeddus rhif 12 yng nghymuned Llangwm o Ffordd Cwm Oerddwr yng nghyfeirnod grid SH 9365 4623 tua'r de i Ffordd Bryn Ffynnon yng nghyfeirnod grid SH 9376 4553.
Mae angen y Gorchymyn oherwydd y tebygolrwydd o berygl i'r cyhoedd.
Bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar 22 Ebrill 2022. Rhagwelir y bydd y llwybr troed ar gau nes bydd y gwaith arfaethedig wedi'i gwblhau, yn amodol ar uchafswm o 6 mis.
?yddiedig: 20 Ebrill 2022
Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1)
Conwv County Borough Council (Footpath 12 Llanawml (Temporary Prohibition of Pedestrians) Order 2022

NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which is to prohibit any pedestrian to proceed in that section of public footpath no 12 in the community of Llangwm commencing from Cwm Oerddwr Road at grid reference SH 9365 4623 and proceeding in a generally southerly direction to terminate at Bryn Ffynnon Road at grid reference SH 9376 4553.
The Order is necessary for the reason of likelihood of danger to the public.
The Order will come into effect on 22 April 2022. It is anticipated that the footpath will be closed until the works which it is proposed to carry out have been completed, subject to a maximum period of 6 months.
Dated: 20 April 2022
Rhun ap Gareth
Head of Law and Governance
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000

Cyf/Ref: CCBC-042907
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL

Attachments

BIR2386376.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices