Search for more Public Notices in your area
Traffic

Aber Pwll Ptrefoelas, Temporary Prohibition of Traffic

Notice ID: WAR2377952

Notice effective from
6th April 2022 to 6th May 2022


Deddf Rheoli Traffig Ffyrdd 1984 Adran 14 (1)

Gorchvmvn Cvnaor Bwrdeistref Sirol Conwv (Aber Pwll Pentrefoelas) (Gwaharddiad Pros Pro ar Prafnidiaeth Prwoddl 2022


RHOPPIR RHYBUDP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, ddlm llai na saith niwmod wedi dyddlad y Rhybudd hwn, i wahardd unrhyw gerbyd rhag mynd ar hyd y darn hwnnw o Aber Pwll Pentrefoelas y tu allan i'r Maes Hamdden. Mae angen y Gorchymyn hwn er mwyn caniatau gwaith ar ran Dwr Cymru. Bydd y ffordd amgen drwy Lwyn Onn i'r gyffordd gyda Mount yna trowch i'r chwith i barhau tuag at y gyffordd gyda'r A5 yna trowch i'r chwith i barhau tuag at ben draw'r dargyfeiriadau gan nesau at Aberpwll ac i'r gwrthwyneb. Bydd mynediad ar gael i gerddwyr ac achosion brys. ?aw'r Gorchymyn i rym ar 25 Ebrill 2022. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o 7 diwrnod neu lai.

Dyddiedig: 6 Ebrill 2022
Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

Road Traffic Regulation Act 1984 Section
14(1) The County Borough of Conwy (Aber Pwll Pentrefoelas) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2022

NOTICE IS GIVEN
that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit vehicles to proceed in that length of Aber Pwll Pentrefoelas outside the Recreation Ground The Order is necessary to facilitate works on behalf of Welsh Water. The alternative route will be via Uwyn Onn to fls junction with Mount then turn left to continue to the junction with the A5 then turn left to proceed to the diversions end approaching Aber Pwll and vice versa. Pedestrian and emergency access will be maintained The Order comes into effect on 25 April 2022. It is anticipated that the road will be closed for a maximum period of 7 days. Dated: 6 April 2022 Rhun ap Gareth Head of Law and Governance
that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit vehicles to proceed in that length of Aber Pwll Pentrefoelas outside the Recreation Ground The Order is necessary to facilitate works on behalf of Welsh Water. The alternative route will be via Uwyn Onn to fls junction with Mount then turn left to continue to the junction with the A5 then turn left to proceed to the diversions end approaching Aber Pwll and vice versa. Pedestrian and emergency access will be maintained The Order comes into effect on 25 April 2022. It is anticipated that the road will be closed for a maximum period of 7 days. Dated: 6 April 2022

Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000

Cyf/Ref: CCBC-042644
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL

Attachments

WAR2377952.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices